Adresa: Piața 1848 nr. 3, Blaj, 515400, jud. Alba

Telefon: 0258 711904
E-mail: lsvblaj@yahoo.ro

Facebook: liceulsfantulvasile.blaj

Admiterea în Liceu

Informare cu privire la admiterea în clasa a IX-a, anul școlar 2024 – 2025 – Calendarul desfășurării probelor de atitudini.

Ordin nr. 64154/2023 – privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025;

ORDIN nr. 3.939 din 29 februarie 2024 – pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul
şcolar 2024-2025, a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III
la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei;

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
a) Un colocviu evaluat cu calificativ admis/respins: verificarea dicției prin rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic
b) O probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.
Constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT) și trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Derulează în sus
Sari la conținut