Alte Categorii

Personal Didactic Auxiliar

JIDVEIAN ALINA MARIA – secretar
OȚEL MIHAELA – administrator financiar

Personal Nedidactic

GÂRBOVAN MARINELA – ingrijitor
ȘARLEA ELENA – ingrijitor
PRIA RODICA IBI – ingrijitor
NEAG PETRU – muncitor de întreținere