Liceul Teologic Sfântul Vasile cel Mare

Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare”

O școală pentru viitor!

LISTA PERSONALULUI DIDACTIC

PROFESORI

Limba şi literatura română:
     Prof. PUȘCAȘ DIANA RODICA – Gradul I
     Prof. HANDREA IOANA ROXANA – Gradul II

Limba engleză:
     Prof. GROZA ADRIANA MĂRIOARA – Gradul I

Limba franceză:
     Prof. BARTOC IOANA MAGDALENA – Gradul I

Limba germană:
     Prof. BENCHEA IOANA ALEXANDRA – Deb.
     Prof. NICUŞAN CLAUDIU ŞTEFAN – prof. asociat

Matematică:
     Prof. NISTOR RALUCA – Gradul I

Informatică:
     Prof. OLTEAN GEORGETA RAMONA – Gradul I
     Prof. STAICU LAURA MARINELA – Gradul I

Tehnologii:
     Prof. STAICU IONEL – Gradul I

Fizică:
     Prof. ARSENIE SORIN DAN – Gradul I

Chimie:
     Prof. ARSENIE SORIN DAN – Gradul I

Biologie:
      Prof. POPTELECAN IOAN CĂLIN – Gradul I

Istorie:
     Prof. DUMBRĂVESCU NICOLAE – Gradul II

Geografie:
     Prof. CĂPÎLNEAN ALEXANDRU – Gradul I
     Prof. SIMU ALEXANDRU – Gradul I

Socio-umane:
     Prof. GHERMAN ALEXANDRU PAUL – Def.

Religie:
     Prof. AVRAM RODICA – Gradul I

Educaţie plastică:
     Prof. BORCEA IOAN – Gradul I

Educaţie muzicală:
     Prof. TRIF GABRIELA – Gradul I

Educaţie fizică şi sport:
     Prof. TRIF VIOREL – Gradul I

ÎNVĂŢĂTOARE

EDUCATOARE

Inv. MOȘNEAG ANGELA – Gradul I
Inv. ȘERB MIHAELA MARIA – Gradul I
Inv. POPESCU ELENA MIHAELA – Gradul I
Inv. SECHEL CAMELIA LENUȚA – Gradul I
Inv. TRIF GABRIELA – Gradul I

Ed. SEVSTREAN IULIANA MARIA- Gradul I
Ed. TUDOR CORINA – Gradul II
Ed. MĂRGINEAN VERGINIA MIRELA – Gradul I
Ed. SIMU IOANA ELISABETA – Gradul I

DIRIGINȚI

Nr. crt

Clasa/grupa

Învăţător/ Diriginte

  1.       

Grupa mica A

Educ. Sevestrean Iuliana Maria

  2.       

Grupa mijlocie A

Educ. Tudor Corina

  3.       

Grupa mare A

Educ. Mărginean Verginia Mirela                            

  4.       

Grupa mare B

Educ. Simu Ioana Elisabeta

  5.       

PA

Prof. Moșneag Angela

  6.       

I A

Prof. Șerb Mihaela Maria

  7.       

II A

Prof. Popescu Elena Mihaela

  8.       

III A

Prof. Sechel Camelia Lenuța

  9.       

IV A

Prof. Trif Gabriela

10.   

V A

Prof. Poptelecan Ioan Călin

11.   

VI B

Prof. Trif Viorel

12.   

VII A

Prof. Nistor Raluca

13.   

VIII A

Prof. Pușcaș Diana Rodica

14.   

IX A

Prof. Dumbrăvescu Nicolae

15.   

X A

Prof. Avram Rodica

16.   

XI A

Prof. Groza Adriana Mărioara

17.   

XII A

Prof. Handrea Ioana Roxana